Aktiv friskvård och hälsa på jobbet

Satsa på lägre sjukfrånvaro!

 

Vårt friskvårdskoncept ger ökat välbefinnande hos alla anställda.

Läs mer…!

Hälsoinventering

mannen städad

Ta reda på hälsoläget på jobbet!

Återhämtning

ma58 kontorsmiljö1

Stresshantering och återhämtning för ökat välbefinnande. Läs mer…!

Utbildning

utbildning

Kompetensutveckling och utbildning skapar motivation och inspiration. Läs mer..!

Uppföljning och support

Bild uppföljning

En ständigt pågående process. Läs mer..!